SANOMALEHDET

Turun Sanomat: Pienhiukkasten pelätään altistavan yhä useammalle sairaudelle

– Uusilla polttoaineilla ja polttoaineen kulutukseen sidoksissa olevalla verotuskäytännöllä ei ole suoraa vaikutusta liikenteen päästöistä kärsivien ihmisten terveyteen, sanoo liikenne‐ ja viestintäministeriön neuvotteleva virkamies Saara Jääskeläinen.

– Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävät ratkaisut on tehty ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Niiden mahdolliset vaikutukset ihmisten terveyteen näkyvät vasta ilmaston muuttuessa.

Jääskeläisen mukaan ilmanlaatua voidaan parhaiten parantaa vaikuttamalla ihmisten kulkumuotoihin sekä autokannan uudistamiseen.

– Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön lisääminen vähentää liikenteen määriä ja sitä kautta päästöjä. Samaan lopputulokseen päästään vanhojen autojen korvaamisella uusilla ympäristöystävällisemmillä autoilla.

Terveydelle haitallisia liikenteen päästöjä on Jääskeläisen mukaan pyritty määrätietoisesti vähentämään jo 1990‐luvun alkupuolelta alkaen. Tavoitteeseen on pyritty rukkaamalla ajoneuvoteknologiaan ja polttoaineiden laatuun liittyvää lainsäädäntöä.

– Esimerkiksi uusiin autoihin pakollisiksi tulleet katalysaattorit ovat leikanneet tehokkaasti liikenteen vaarallisia hiukkaspäästöjä. Rikkipäästöistä taas päästiin lähes kokonaan, kun liikennepolttoaineiden laatuvaatimuksia tiukennettiin. Samoin on käynyt lyijylle, jota aikaisemmin käytettiin polttoaineen lisäaineena. Jääskeläisen mukaan onnistuminen päästöjen pienentämisessä edellyttää yhteisvastuuta.

– Toimia tarvitaan niin globaalilla kuin yksilötasolla.

Pieni hiukkanen, suuri ongelma

Ilmansaasteiden arvioidaan johtavan vuosittain parintuhannen suomalaisen ennenaikaiseen kuolemaan. Päästöt lisäävät myös keuhkoinfektioiden määrää sekä astman riskiä. Liikenteen synnyttämät pienhiukkaset aiheuttavat keuhkoissa tulehdusreaktion, joka etenee helposti muualle elimistöön.

– Keuhkoihin päätyneet hiukkaset voivat johtaa autonomisen hermoston häiriöihin ja tätä kautta vaikuttaa sydämen toimintaan, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Timo Lanki. Nyt tutkitaan kuumeisesti sitä, miten pitkäaikainen altistuminen pienhiukkasille vaikuttaa erilaisten sairauksien syntyyn. Näyttöä on jo siitä, että esimerkiksi astma tai sepelvaltimotauti voivat aiheutua asumisesta lähellä vilkasliikenteistä tietä.

Tutkimusten mukaan ilmansaasteet nostavat tulehdusvälittäjäaineiden pitoisuuksia veressä. Ne näkyvät muutoksina sydänsähkökäyrässä, nostavat verenpainetta sekä huonontavat keuhkojen toimintakykyä.

– Herkimpiä pienhiukkasten vaikutuksille ovat kroonisesti keuhkosairaat potilaat esimerkiksi astmaatikot, joiden keuhkoputkissa on jo valmiiksi tulehdusmuutoksia. Lisäksi on näyttöä siitä, että pienhiukkasten aiheuttamat muutokset verisuonten seinämissä voivat vaikuttaa veren hyytymistaipumukseen, sanoo Turun Terveystalon keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Toni Kiljander.

Turun ilmanlaatu usein tyydyttävä

Turun kaupungin ilmansuojeluasiantuntija Miika Meretojan mukaan Turun ilmanlaatu on pääosin pysytellyt tyydyttävänä.

– Suuria muutoksia ei viime vuosina ole tapahtunut. Pitkällä aikavälillä päästöt ovat liikenteen kasvusta huolimatta kuitenkin vähentyneet. Parin viime vuoden kylmät talvet ovat tosin hieman kasvattaneet ilman typpioksidipitoisuutta.

Meretojan mukaan katupöly muuttaa ilmanlaadun kuivina kevätpäivinä helposti huonoksi. Samanlainen tilanne on talvipäivinä, joina ilman sekoittuminen on tavallista heikompaa. Turussa erityisesti aamuruuhkat nostavat selvästi ilman saastepitoisuuksia.

Turussa ilman laatua mitataan jatkuvatoimisilla analysaattoreilla. Ne imevät ulkoilmaa mittausaseman katolla sijaitsevasta sondiputkesta ja mittaavat pitoisuudet mikrogrammoina kuutiometrissä ilmaa. Tuloksia verrataan sovittuihin ohje‐ ja raja‐arvoihin. Mitattavia komponentteja ovat muun muassa typen oksidit ja hiukkaset.

– Mukavia ja helppoja keinoja päästöjen hillitsemiseksi ei ole tiedossa, muutoin ne olisi otettu jo käyttöön, Meretoja pohtii.

Uudet polttotekniikat yleensä vähentävät päästöjä, mutta saattavat myös lisätä kaikkein pienempien ja haitallisempien hiukkasten lukumäärää. Ainoa takuuvarma keino on autoliikenteen vähentäminen. Tähän päästään satsaamalla kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen. Myös nopeusrajoituksia alentamalla voitaisiin päästöjä pienentää melko helposti. Rajumpia keinoja ovat erilaiset ruuhkamaksut ja liikennerajoitukset.

Share This